Novinky

Pilový pás Wikus Futura Premium

WIKUS představuje FUTURU PREMIUM

FUTURA PREMIUM – nové měřítko pro používání povlakovaných tvrdokovových pásů


Úvodem

Povlakovaný pilový pás
Obrázek 1: Povlakovaný pilový pás

Obrázek 2: řezná hrana HM zubu
Řezná hrana HM zubu

Dělení nástrojových ocelí k práci za studena a za tepla, povrchové zušlechtěné oceli stejně tak jako kalené a popouštěné oceli v závislosti na vysokých řezných výkonech, životnosti a stability tvrdokovových pilových pásů? Nově vyvinutá geometrie v kombinaci s tvrdokovovými hroty zubů a povlakováním pásu se s touto výzvou umí poprat.

Vývoj FUTURY PREMIUM

Nově se celosvětově výrobci nástrojů potýkají se stále zvyšujícím se tlakem na ceny. Německo a WIKUS není vyjímkou. Příčinou těchto změn je nedávné zvýšení cen oceli, stejně tak jako neustálá snaha asijských producentů se prosadit na světových trzích. Musíme si tedy udržet dostatečný náskok před těmito levnými výrobci a snažíme se posouvat hranice možností opět o kousek dále. Vývoj nového výkoného a zároveň pro zákazníka rentabilnějšího nástroje byl tedy dalším logickým krokem.

V současnosti jsou pro dělení nástrojových ocelí používány především bimetalické pilové pásy, které se vyznačují dobrou stabilitou, flexibilností a životností. Avšak co je možná ještě podstatnější je fakt, že v současnosti je na trhu stále mnoho pásových pil, které ani nedovolují efektivní použití tvrdokovových pilových pásů v masivním měřítku. Naštěstí ale těchto strojů, které mají potřebnou tuhost kontrukce a vedení pásu, stejně tak jako dostatečně výkoný motor, v poslední době příbývá. Pro tyto zákazníky se WIKUS rozhodl rozšířit svůj výrobní program právě o FUTURU PREMIUM (Obrázek 1).

Nově vyvinutý pilový pás FUTURA PREMIUM ukazuje geometrii speciálně navrženou pro povlakování. Na obrázku 2 můžete vidět část řezné hrany zubu a její speciální přípravu pro povlakování. Přesnost a opakování přípravy této řezné hrany jsou nezbytné předpoklady pro úspěšné povlakování a tím i pro dobrý řezný výkon a životnost pásu.

Vlastností tohoto povlakování tvrdokovových částí, které je nanášeno v rovnoměrné tloušťce, je vysoká tvrdost a povlakováním bylo docíleno snížení přilnavosti a tak i snížení samotné zátěže na řezný zub. Nízký faktor přilnavosti žřetelně snižuje řezné síly a síly posuvu, címž bylo dosaženo delší životnosti pilového pásu. Povlakování zad pasu a zubů napomáhá snížení tření mezi samotým pasem a vodítky, čímž jsme omezili možnost vytváření prasklin a zlepšili plynulost chodu pásu.

Výsledky testů při dělení

Ještě než jsme uvolnili tento pilový pás na trh, udělali jsme rozsáhlé testy na našich vlastních pásových pilách a poté i u některých vybraných zákazníků.

Řezné síly a síly posuvu
Obrázek 3: Řezné síly a síly posuvu

Jak obstál povlakovaný pás v testech můžete vidět na obrázku 3, kde jsou uvedeny grafy řezných sil povlakovaného a nepovlakovaného pásu. Řezné síly (Fc), stejně tak jako síly posuvu (Ff), na povlakovaném pásu oproti nepovlakovanému jsou nižší od začátku až do konce testování. Nižší řezné síly a síly posuvu snižují tlak na samotný pás a tak je dosaženo delší životnosti nástroje.

Porovnání životností pásů nám ukázalo, že použitím povlakovaného pásu FUTURA PREMIUM v porovnání s nepovlakovaným pasem FUTURA, se zvýšila životnost 1,9x-2,3x při stejných nebo vyšších řezných rychlostech.

Porovnání ekonomičnosti

Životnost nástroje a řezná rychlost pásů FUTURA a FUTURA PREMIUM
Obrázek 4: Životnost nástroje a řezná rychlost pásů FUTURA a FUTURA PREMIUM

Obrázek 5: Celkové náklady na uříznutí 1 m2 nástrojové oceli k práci za studena a za tepla
Celkové náklady na uříznutí 1m2 nástrojové oceli k práci za studena a za tepla

Abychom docílili ekonomického používání povlakovaných pilových pásů, potřebujeme pásovou pilu vhodnou pro používání tvrdokovových pásů stejně tak jako zkušenou obsluhu stroje. Pouze toto může zaručit, že kapacity FUTURY PREMIUM budoou plně využity.

Na obrázku 5 můžete vidět porovnání celkových nákladů při použití bimetalických pásů, nepovlakované FUTURY a povlakované FUTURY PREMIUM. Celkové náklady jsou včetně nákladů na pořízení pásu a výrobních nákladů vzhledem k 1 m2 děleného materiálu. Náklady na pořízení jsou u tvrdokovových pásů každým m2 vyšší než je tomu v případě bimetalických pásů.

Avšak použitím tvrdokovových pásů dojde ke zvýšení řezných rychlostí a časy dělení se značně sníží. Suma sumárum tak dojde ke snížení celkových nákladů na každý m2. Vyšší pořizovací cena tvordokového pásu je více než dobře vykompenzována. Proto používání FUTURY PREMIUM má pro zákaznáka značný přínos.

Shrnutí

Použitím povlakovaného tvrdokovového pásu FUTURY PREMIUM získáte univerzální nástroj, schopný dělit materiály jako konstrukční oceli, povrchově zušlechtěné a kalené oceli, stejně tak jako nástrojové oceli k práci za studena a za tepla.

Tento nový nástroj splňuje požadavky našich zákazníků na vyšší řezné rychlosti a delší životnost nástroje.

K dispozici jsou prozatím pásy v rozměrech od 34 do 80mm v ozubení od 0,85-1,15 ZpZ do 2-3 ZpZ. Další rozšíření rozměrů a ozubení bude následovat v dohledné době.


O autorovi:

Dr.-Ing. Werner Kwanka je vedoucím výzkumného oddělení WIKUS-Sägenfabrik ve Spangenbergu. Po dokončených studiích staveb strojů na univerzitě v Kasselu pracoval u firmy DaimlerChrysler AG, i.a. jako vedoucí technologického oddělení. Během zamestnání pak dosáhl titulu Dr.-Ing. na technické univerzitě v Drážďanech. Jeho další pracovní aktivity ho vynesly až na místo vedoucího odborníka v oblasti technologie dělení materiálů ve vědeckém seskupení inženýrů VDI v Düsseldorfu.


Stránka pilového pásu FUTURA PREMIUMZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2020 WIKUS