Novinky

Pilový pás Wikus Proflex M42

PROFLEX - pilový pás na profily

Představujeme Vám nový produkt firmy WIKUS


PROFLEX v akci
Speciálně vyvinuto pro dělení svazků profilů, nosníků a traverz.

PROFLEX M42 je další novou výkonnou generací pilových pásů a navazuje tak na velmi úspěšný typ ECOFLEX M42.

Dělení profilového materiálu představuje pro firmu WIKUS důležitou oblast pro využití jejich pilových pásů. Pilový pás PROFLEX M42 je vybaven nosným pásem, který je orientován na potřeby dělení uzavřených profilů, profilů I, U, L, a nosníků. Je vhodný pro dělení jednotlivých kusů, tak i pro svazkové řezání, kde mohou vznikat značné vibrace způsobené nedostatečným upnutím obráběného materiálu.

Požadavky, které jsou při dělení profilového materiálu kladeny na pilový pás jsou výrazně odlišné od požadavků na řezání plných materiálů. Pro všechny profily je totiž společné, že zuby pilového pásu zabírají při posuvu do řezu velmi odlišně. Těmto dynamickým podmínkám při dělení tohoto specificky různorodého materiálu se dokáže PROFLEX M42 flexibilně přizpůsobit.

Výzkum a zkušenosti

Ve vývojovém středisku firmy WIKUS byly ve všech režimech vyzkoušeny a postupně optimalizovány vlastnosti tohoto pilového pásu, který je určen především pro dělení materiálu, kde lze jen velmi těžko předem odhadnout řezné podmínky, za kterých bude pracovat. Při těchto testech byl zvláštní důraz kladen na úroveň odolnosti proti vzniku mikroštěpení bimetalického břitu zubů a jejich vylamování.

Jaké výhody vám PROFLEX M42 nabízí?

Pro nový PROFLEX M42 od firmy WIKUS byla vyvinuta zcela nová geometrie ozubení pilového pásu. Prostřednictvím pozitivního úhlu čela zubu, přizpůsobeného na míru dané řezné operaci, se výrazně redukuje citlivost ozubení na náraz. Speciální tepelné ošetření ostří pilového pásu umožňuje vznik struktury, kombinující navzájem vysokou odolnost proti opotřebení s extrémní houževnatostí.

Velmi robustní řezné geometrie je docíleno pozměněným hřbetem zubu. Díky výrazně zvýšenému objemu použitého materiálu jsou břity zubů schopny odolat vysokým a značně proměnlivým silám a zatížením. Tato vlastnost se projeví především při nežádoucím přetočení oddělované části materiálu a nebo v důsledku přibírání pilin z řezného kanálu.

Zvláštností je nový rozvod zubů vyvinutý speciálně pro PROFLEX M42. Umožňuje vyrovnání délek záběru zubů vznikajících při přechodech do užších míst nebo při slabší tloušťce stěny. Rovněž se tímto řešením snižuje riziko sevření pilového pásu vznikajících obzvláště často při řezání dlouhých nosných profilů z důvodu jejich vlastního vnitřního napětí. Kromě toho má sofistikovaná kombinace variabilního dělení zubů s křižným uspořádáním za následek, že pilový pás má mnohem menší tendenci ke chvění, a tím se značně šetří ostří zubů pilového pásu. Výsledkem je také podstatné zlepšení drsnosti finální řezné plochy.

Stránka pilového pásu PROFLEX M42ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2023 WIKUS