Volba pilového pásu

Volba vhodného ozubení

U plných materiálů

Rozhodujícím faktorem pro určení správné volby zubů je délka řezného kanálu příslušejícího k dané velikosti výrobku. K tomuto nabízí Wikus ve svém programu konstantní a variabilní dělení zubů. Tyto jsou ve vedlejších tabulkách pro jednotlivé délky řezného kanálu v "mezních" (horních a dolních) hodnotách uvedeny. Obecně je konstantní ozubení určeno převážně pro plné materiály. Variabilní se uplatní především u profilových materiálů a svazkového řezání, neboť proměnlivá rozteč zubů v rámci opakujících se intervalů potlačuje vznik vibrací, zvyšuje životnost pilového pásu a kvality řezných ploch.


Konstantní ozubení
Dělení zubů (ZnP) Délka řezu
24 do         6 mm
18 do       10 mm
14 do       15 mm
10 15 -     30 mm
8 30 -     50 mm
6 50 -     80 mm
4 80 -   120 mm
3 120 -   200 mm
2 200 -   400 mm
1,25 300 -   800 mm
0,75 700 - 3000 mm
 
Variabilní ozubení
Dělení zubů (ZnP) Délka řezu
10 -14 do       20 mm
8 - 12 10 -     30 mm
6 - 10 20 -     50 mm
5 - 8 30 -     60 mm
4 - 6 50 -     90 mm
3 - 4 90 -   150 mm
2 - 3 150 -  250 mm
1,4 - 2 250 -  500 mm
1,0 - 1,4 500 -  800 mm
0,75 - 1,25 550 - 1200 mm
0,7 - 1,0 800 - 2000 mm


U trubek a profilových materiálů

V příslušné tabulce jsou uvedeny údaje o počtu a geometrii zubů ve vztahu k rozměrům řezané trubky (jednotlivé řezy). Při řezání více trubek (svazku) libovolného počtu je třeba vždy uvažovat tloušťku stěny jako dvojnásobek síly stěny jednotlivé trubky. Pro určení volby zubů bude pak platit, že k danému průměru trubky je výpočtový vzorec - tloušťka "S" rovna 2 x S.

Tabulka volby vhodného ozubení pro profilové materiály


Trubka  

Upozornění: Při zadávání hodnoty místo desetinné čárky použijte tečku - tak jako u tabulkového kalkulátoru.

Zadejte D (mm):
Zadejte s (mm):

Výsledek Tz:

Výsledek Tz je poměrné číslo, které přiřadíte v následující tabulce k odpovídajícímu konstantnímu ozubení, a to pak můžete převést do ozubení variabilního.Vzorec pro výpočet vhodného ozubení pro dělení trubek
Tz = Dělení zubů (ZpZ)
D = Vnější průměr (mm)
s = Tloušťka stěny (mm)

Tz - Poměrné číslo Převodní tabulka ozubení
konstantního a variabilního
Příklad Konstantní ozubení Variabilní ozubení
18,00 - 34,00 24 ZpZ není náhrada
10,50 - 18,00 18 - 14 ZpZ 10 / 14 ZpZ
8,50 - 11,75 10 ZpZ 8 / 12 ZpZ
6,75 - 9,00 8 ZpZ 6 / 10 ZpZ
5,05 - 7,75 6 ZpZ 5 / 8 ZpZ
2,39 - 5,05 4 ZpZ 4 / 6, 3 / 4 ZpZ
1,44 - 2,39 2 - 3 ZpZ 2 / 3 ZpZ
0,75 - 1,44 1,25 ZpZ 1,4 / 2 ZpZ
0,43 - 0,85 0,75 ZpZ 0,75 / 1,25 ZpZ
0,21 - 0,43 0,75 ZpZ 0,55 / 0,75 ZpZ

Číslo "Tz - poměrné číslo" může mít různou hodnotu. V tabulce jsou uvedeny pouze příklady. Při volbě shodnosti se řiďte blízkostí hodnoty vypočteného čísla ke konstantnímu ozubení.

Tento výpočet je platný pro řezání trubek po jednotlivých kusech.ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2018 WIKUS